Verenpaineen lasku pystyynnoustessa ja kaatuilutaipumus

Vaikkakin looginen, ortostaattisen hypotension (verenpaineen lasku pystyynnoustessa) ja kaatuilutaipumuksen yhteys on ollut epäselvä. Asiaa selvitettiin huolellisessa tutkimuksessa yli 800:lla hoivakodin asukkaalla. Merkitseväksi laskuksi katsottiin yli 20 mmHg systolisen paineen lasku pystyynnoustua. Kaatuilutaipumusta seurattiin runsaan vuoden ajan.

Verenpaineen laskutaipumus lisäsi kaatumisriskin yli kaksinkertaiseksi. Joskin ortostaattisen hypotension hoito tarvitsee oman tutkimuksensa, melko yksinkertaisella testillä voidaan kuitenkin seuloa vanhuksia, joiden kaatumisriski on lisääntynyt. Erityisesti heidän kohdallaan on syytä pitää nestetasapaino kohdallaan, pyrkiä vahvistamaan alaraajojen lihasten hallintaa, sekä käyttää tarvittaessa tukisukkahousuja ja lonkkasuojaimia. Lääkityksessä on vältettävä verenpaineen säätelyä huonontavia lääkkeitä ja oltava varovainen psyykenlääkkeiden annostelussa.

Ooi ym, Am J Med 2000 February, 108: ss. 106-111 http://www.elsevier.com/locate/ajmselect...