Veren rasva-arvoihin vaikuttavat lääkkeet erityiskorvattavaksi sepelvaltimotautipotilailla

Sepelvaltimotautia sairastavat saavat 1.7.2000 lähtien rasva-aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet erityiskorvattavina, edellyttäen että kokonaiskolesteroli ilman lääkitystä on ollut vähintään 5,5 mmol/l tai LDL-kolesteroli vähintään 3,5 mmol/l. Onkin jo korkea aika. Ikärajoja ei ole asetettu.

Valtioneuvoston päätös ja KELAn joukkokirje 28.2.2000