Antikoagulanttihoidon ongelmat iäkkäillä

Antikoagulantti- eli verenohennushoidosta mm. Marevanilla on selvä aivohalvauksia ehkäisevä vaikutus myös iäkkäillä. Hoitoon voi kuitenkin liittyä verenvuotokomplikaatioita.

Tutkimuksessa vertailtiin yli 75 vuotiaita antikoagulanttipotilaita kaltaistettuihin alle 70-vuotiaisiin. Kokonaisuutena vuotokomplikaatioita oli vanhemmilla potilailla 9,9 % ja nuoremmilla 6,6 %, ero ei ollut aivan tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan kallonsisäisiä vuotoja oli merkitsevästi enemmän vanhemmilla, joskin luvut olivat pieniä (6 ja 1 tapausta). Antikoagulanttihoito vaatii tasapainoilua hyödyn ja haitan välillä, jos turvallisuus viedään huippuunsa, myös infarktien estovaikutus kärsii. Tutkijat suosittavat iäkkäillä potilailla kohtuullista antikoagulaatiota, INR arvo välillä 2.0-3.0, jolloin hyöty ja haitta olisi parhaiten balanssissa.

Palareti ym. Arch Intern Med 2000; Feb 28, 470-8 http://www.archinternmed.com