Riittääkö kolme sairaalapäivää sydäninfarktin hoitoon?

Sydäninfarktin sairaalahoitoaika on viime vuosikymmeninä radikaalisti lyhentynyt. Vielä 50-60-luvulla sydäninfarktipotilaita hoidettiin 4-6 viikon vuodelevolla, kun nykyään 5-10 päivän hoitoajat ovat tavanomaisia. Voitaisiinko hoitoaikaa vieläkin turvallisesti lyhentää? GUSTO-tutkimuksessa selvitettiin liuotushoidon saaneiden infarktipotilaiden hoitoaikaa ja sen kustannusvaikuttavuutta. Hoitoajan venyminen yli kolmen päivän ei taloudellisissa analyyseissä (kustannus per säästynyt elinvuosi) näyttänyt houkuttelevalta. NEJMin pääkirjoituksessa suhtaudutaan kuitenkin varsin kriittisesti

tuloksiin ja sen soveltamiseen käytäntöön. Siirtyvätkö säästetyt hoitopäiväkustannukset ehkä johonkin muualle, kun potilaiden hoito ja esim. lääkityksen ja ehkäisytoimenpiteiden optimointi jää kiireessä retuperälle?

Newby ym Antman & Kuntz, N Engl J Med 2000, March 16, 749-55 ja 808-9 www.nejm.org