Kalsiumin imeytymishäiriö lisää lonkkamurtumariskiä

Kalsiumin imeytymisessä on suuria yksilöllisiä vaihteluja, mutta se näyttää lisääntyvän kun kalsiumin saanti vähenee. Toisaalta imeytyminen vähenee iän myötä, ja vanhukset eivät ehkä pystyisi kompensoimaan vähentynyttä kalsiumin saantia imeytymistä tehostamalla. Näiden yhteyksiä murtumariskiin ei ole aiemmin tutkittu.

Kalsiumin imeytymistehokkuus mitattiin 5452;lla yli 69 vuotiaalla naisella ja murtumien esiintymistä seurattiin noin 5 vuoden ajan. Lonkkamurtuman riski oli lisääntynyt kun kalsiumin imeytyminen oli vähentynyt, erityisesti jos myös kalsiumin saanti oli alhainen. Pieniannoksinen D-vitamiini (400 IU/pv) ei näyttänyt vähentävän riskiä.

Löydökset tukevat ajatusta vähentyneestä kalsiumin imeytymisestä johtuvan tyyppi II osteoporoosin merkityksestä vanhusten lonkkamurtumissa. Looginen hoito on kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti.

Ensrud ym. Ann Intern Med 2000, March 7, ss. 345-353 http://www.acponline.org/journals/annals...