Dementia ja kolesteroli

Kolesterolin merkityksestä dementian riskitekijänä on kiistelty. Ranskalaisen PAQUID-tutkimuksen aineistossa korkeaan HDL-kolesterolipitoisuuteen liittyi merkitsevästi pienempi dementiariski. Tulos oli riippumaton apoE;sta.

Tämä tutkimus oli poikkileikkaustutkimus, aiemmin on suomalaisessa tutkimuksessa todettu korkean kokonaiskolesterolitason ennustavan dementian kehittymistä pitkällä aikavälillä. Kolesterolin hoidon esim. statiineilla voi hyvin odottaa ehkäisevän myös dementiaa.

Bonarek ym. Neuroepidemiology 2000;Mar. 19:141-8