Kolesterolilääkkeet ja luuntiheys

Aiemmissa tutkimuksissa statiinihoito on lisännyt luuntiheyttä hiirillä. Sama näyttää pätevän myös ihmisiin. Tässä tutkimuksessa vertailtiin retrospektiivisesti statiinia käyttäneitä ja ei käyttäneitä diabeetikoita. Erityisesti miehillä reisiluun luuntiheys koheni runsaan vuoden statiinihoidon aikana.

Chung ym. J HMG-CoA reductase inhibitors increase bone mineral density in type 2 diabetic patients. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:1137-42