Katsauksia palliatiivisesta hoidosta

JAGSn maaliskuun numerossa julkaistiin kokoelma palliatiiviseen ja kuolevien potilaiden hoitoon liittyviä kirjallisuusviitteitä. Ne on ryhmitelty seuraavasti:

1. katsaukset, 2. yleistä paliiatiivisesta hoidosta ja kivunlievityksestä, 3. muiden kuin kipuoireiden hoito, 4. erityiset oireiden hoitotekniikat, 5. hengellinen, emotionaalinen ja psykologinen hoito, 6. hoidon taloudelliset kysymykset, 7. hoitoon liittyvä koulutus, 8. hoidon laadun kehittäminen.

Steel ym. Annotated bibliography of palliative care and end of life care. J Amer Geriatr Soc 2000, March, 325-332