Hoitajien tekemät kotikäynnit toimintakyvyn säilyttämisessä

Sveitsiläisessä tutkimuksessa selvitettiin hoitajien tekemien kotikäyntien vaikuttavuutta yli 75 vuotiaiden toimintakyvyn säilymiseen. Tutkimus oli satunnaistettu ja kesti 3 vuotta, 3 hoitajaa suoritti kotikäynnit, toimenpiteet suunniteltiin yhdessä geriatrien kanssa.

Käynneistä oli hyötyä toimintakyvyn kannalta sellaisille vanhuksille, joilla alunperin oli pieni riski, sen sijaan suuren riskin vanhukset eivät näyttäneet hyötyvän. Tuloksellisuus oli myös kiinni kotikäyntejä tehneestä hoitajasta.

Toimintakyvyn säilymisessä on siis tärkeää keitä koitikäynneillä hoidetaan ja kuka hoitaa.

Stuck ym. Arch Intern Med 2000; April 10, ss. 977-986 http://www.archinternmed.com