Beetasalpaajaa myös ohitusleikkauksen jälkeen

Sepelvaltimotaudin invasiivisia hoitoja, erityisesti pallolaajennushoitoa, käytetään lisääntyvästi myös vanhoilla potilailla. Vaikka beetasalpaajahoito on käypää hoitoa sydäninfarktin jälkeen, epäselvempää on ollut, onko beetasalpaajasta hyötyä näiden toimenpiteiden jälkeen.

Runsaat 20 000 yli 65-vuotiasta potilasta käsittäneessä tutkimuksessa beetasalpaajahoitoon liittyyi pienempi kuolleisuus sekä sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen että pallolaajennuksen jälkeen.

Chen ym. Are beta-blockers effective in elderly patients who undergo coronary revascularization. Arch Intern Med 2000, April 10, ss. 947-952 http://www.archinternmed.com