Yksinäisyys lisää dementoitumisen riskiä

Ruotsalaisessa Kungsholmen-projektissa selvitettiin yksinäisyyden ja dementian yhteyksiä kolmen vuoden seurannassa. Yksinasuminen tai puuttuvat sosiaaliset kontaktit lisäsivät merkitsevästi dementian kehittymisen riskiä. Sosiaalisten suhteiden vähäisyys ei sellaisenaan lisännyt riskiä, vaan riski riippui siitä, koettiinko suhteet tyydyttävinä. Sosiaalisten kontaktien laatu on siis tässäkin suhtessa tärkeä.

Samansuuntaiset tulokset pidemmällä seuranta-ajalla näkyvät myös Helsingin vanhustutkimuksen seuranta-aineistossa.

Fratiglioni ym. Lancet 2000, April 15, ss. 1315-1319 http://www.thelancet.com