Terminaalihoidon päätökset

Elämän loppuvaiheen hoitoihin liittyvät ongelmat askaruttavat. Oregonissa, USA:ssa hyväksyttiin äskettäin kansanäänestyksen jälkeen laki, joka sallii lääkärin avustaman itsemurhan. Tällöin lääkäri saa määrätyissä tilanteissa antaa potilaansa käsiin välineet, joilla tämä voi päättää elämänsä. Kirjoittajien mukaan tämä on selvästi erotettava tilanteesta, jossa lääketieteellisin perustein pidättäydytään hoidosta joka keinotekoisesti ylläpitää elämää. Eri tilanteita valaistaan esimerkein: 1) potilas saa lääkäriltä lääkemääräyksellä barbituraattia, 2) potilaan keinotekoinen ravitsemus ja nesteytys lopetetaan lääkärin päätöksellä, 3) potilas itse kieltäytyy syömästä ja juomasta.

Miller ym. Assisted suicide compared with refusal of treatment: http://www.acponline.org/journals/annals...