Astmalääkkeet ja luuntiheys

Hengitettävät kortikosteroidit ovat nykyisin astman perushoitoa myös iäkkäillä. Lääkemuodon idea on hyvä, koska näin lääke vaikuttaa parhaiten siellä missä vikakin eli keuhkoputkissa. Kuitenkin, tässäkin annostelussa kortikoidia siirtyy myös verenkiertoon. Kortikoidit vaikuttavat epäedullisesti luutiheyteen, mutta epäselvää on ollut, vaikuttavatko myös hengitettävät kortikoidit samoin.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin keskimäärin 6 vuotta jatkuneen hengitettävän kortikoidihoidon vaikutuksia luuntiheyteen. Tutkittavat olivat nuoria potilaita, jotka olivat käyttäneet aiemmin vain vähän kortikoidia muussa muodossa. Ikään, vaihdevuosiin ja tablettikortikoidin käyttöön liittyvät sekoittavat tekijät oli siis eliminoitu.

Tulosten mukaan myös hengitettävä kortikoidi alensi luuntiheyttä. Tämäntyyppisen astmalääkkeen käyttö on syytä ottaa huomioon, kun arvioidaan henkilön osteoporoosiriskiä

Wong ym. Lancet 2000, April 22, ss. 1399-403 http://www.thelancet.com