Epilepsia vanhuksilla

Katsausartikkelissa käsitellään vanhusten epilepsian esiintymistä, tutkimuksia ja hoitoa. Toisin kuin ehkä usein ajatellaan, epilepsian ilmaantuminen yleistyy vanhetessa ja noin 25 % uusista tapauksista esiintyy vanhuksilla. Näin epilepsiankin voidaan odottaa lisääntyvän tulevaisuudessa. Tavallisin yksittäinen taustatekijä on aivovaltimosairaus. Vanhusten epilepsian diagnoosi helposti viivästyy tai jää tekemättä. Hoito on pääosin lääkehoitoa, noin 70 %:lla oireet voidaan näin täysin hallita. Lääkehoitoon liittyy kuitenkin vanhuksilla erityisongelmia.

Stephen LJ, Brodie MJ: Lancet 2000, April 22, ss. 1441-6 http://www.thelancet.com