DHEA:sta sittenkin nuorennuslääkkeeksi??

DHEA:lle eli dehydroepiandrosteronia on markkinoitu nuoruudenlähteenä, mutta lupauksia on pidetty katteettomina. Lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa DHEA kuitenkin näytti vuoden hoidon jälkeen vaikuttavan edullisesti eräisiin vanhenemisilmiöihin (luusto, iho, libido) yli 70 vuotiailla naisilla - mutta valitettavasti ei miehillä.

Baulieu ym. Proc Natl Acad Sci 2000;97:4279-84