Katsaus ACE-estäjien käytöstä sydämen vajaatoiminnassa

Merkittävistä ACE-estäjätutkimuksista tehty meta-analyysi osoittaa vakuuttavasti näiden lääkkeiden monipuoliset hyödyt sydämen vasemman kammion toimintahäiriössä. Hyöty ei riipu potilaiden iästä, sukupuolesta eikä muista hoidoista.

Samassa Lancetin numerossa julkaistaan myös ELITE II-tutkimuksen tulokset: siinä vertailtiin ACE-estäjää (kaptopriili) uudempaan A II-antagonistiin (losartaani)iäkkäillä sydämen vajaatoimintapotilailla. Kuolemanvaaran vähentäjinä ei näiden kahden lääkeen välillä todettu eroa. Losartaani oli kuitenkin kaptopriilia paremmin siedetty. Sivuvaikutuksista yskää esiintyi ACE-estäjää saaneilla 2,7 %:lla, AII-antagonistiryhmässä vain 0,3 %:lla.

Lancet 2000, May 6, ss. 1575-81 jhttp://www.thelancet.com