Asetosalisyylihaposta hyötyä laskimotulppien ehkäisyssä

Asetosalisyylihapon (ASA) on yleensä ajateltu olevan hyödyllistä nimenomaan valtimotaudeissa, ei niinkään laskimosairauksissa. ASA näyttää kuitenkin ehkäisevän myös leikkauksen jälkeisiä laskimotulppia (sekä keuhkoembolioita että alaraajojen tukoksia)lumelääkkeeseen verrattuna, joskin hyöty ilmenee vasta viiveellä, yli viikko leikkauksen jälkeen. ASA ei siis näillä näkymin korvaa leikkauksen aikaista hepariinihoitoa, ja leikkauksen jälkeinenkin hyöty hepariiniin verrattuna on epäselvä.

PEP Trial, Lancet 2000, April 15, 1295-302 http://www.thelancet.com