Sähköshokkihoito masennuksen hoitona

Sähköshokkihoito on käyttökelpoinen myös iäkkäiden masennuksen hoidossa. Aiheena yleensä vaikea tai lääkehoitoon reagoimaton masennustila. Ehdottomia vasta-aiheita ei ole ja riskit pääsääntöisesti vähäisiä. Eri tutkimuksissa hyötyä on saatu yli 80 %:lla valikoiduilla potilailla. Mahdollisia sivuvaikutuksia on tarkkailtava lähinnä sydän- ja dementiapotilailla.

(Kelly & Zisselman Update on electroconvulsive therapy (ECT) in older adults. J Amer Geriatr Soc 2000;May, ss. 560-6) (<strong>Timo Strandberg</strong>)