Eikö liuotushoidosta olekaan apua yli 75 vuotiaille?

Liuotushoito on nykyään akuutin sydäninfarktin käypää hoitoa, ja siitä on arvioitu olevan hyötyä myös iäkkäille potilaille. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan näin ei olisikaan. Tutkimuksessa vertailtiin suurta joukkoa yli ja alle 75 vuotiaita, jotka saivat tai eivät saaneet liuotushoitoa sydäninfarktinsa yhteydessä.

65-75 vuotiaat näyttivät hyötyvän hoidosta siinä määrin kuin kontrolloitujen tutkimusten mukaan pitäisikin. Sen sijaan 75-86 vuotiaille potilaille ja erityisesti naisille siitä näytti ennemminkin olevan haittaa.

Tutkimusasetelmaan liittyy ongelmia, jotka vaikeuttavat varmojen johtopäätösten tekoa. Tutkimus oli havainnoiva, ei kontrolloitu hoitokoe. Liuotushoidosta hyötyvät ja vastaavasti ei-hyötyvät yli 75 vuotiaat olisi joka tapauksessa pystyttävä paremmin tunnistamaan. Ainakin sydäninfarktidiagnoosin on oltava varma ja vuotoriskit punnittava, kun liuotushoidon antamista yli 75-vuotiaalle harkitaan.

Circulation 2000, May 16, ss. 2239-46 jhttp://www.circulationaha.org