Tietoa liikennegerontologiasta

Mm. Liikenneturvan järjestämä Autoilu ikääntyvässä yhteiskunnassa-kongressi pidettiin lokakuussa 1999. Siinä käsiteltiin laaja-alaisesti iäkkäiden liikennöintiin liittyviä kysymyksiä myös tulevaisuuden kannalta. Kongressin anti on koottu kirjaksi, jota voi tilata (100 mk) Liikenneturvasta (tilaukset@liikenneturva.fi).

http://www.liikenneturva.fi/aineisto/muu...