Hyperkalemian hoito

Hyperkalemia eli lisääntynyt seerumin kaliumpitoisuus on varsin tavallinen löydös iäkkäillä. Mutta milloin potilasta pitäisi hoitaa sairaalassa? Tutkimuksessa vertailtiin kahta 11-12 hengen potilasryhmää, joista toista hoidettiin hyperkalemian takia sairaalassa ja toista avohoidossa. Lähtövaiheen kaliumtasot olivat samat, 6,7 mmol/l eivätkä ryhmät muutenkaan eronneet toisistaan. Sairaalahoidon perusteet siis jäivät varsin epäselviksi. Tutkijat suosittavat sairaalahoidon aiheiksi kalium vähintään 8 mmol/l, merkittävät EKG muutokset, äkisti paheneva munuaisten toiminta tai muut samanaikaiset sairaudet.

(Arch Intern Med 2000, June 12;160:1605-11 (http://archinte.ama-assn.org/issues/)) (<strong>Timo Strandberg</strong>)