Murtumat ja statiinilääkitys

Kokeellisissa tutkimuksissa statiinien on todettu omaavan hyödyllisiä vaikutuksia luun aineenvaihduntaan. Nyt on väestötasoisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa saatu viitteitä siitä, että staiinien käyttäjillä todella olisi vähemmän lunmurtumia. Yli 60-vuotiailla statiineja käyttävillä naisilla oli 52 % pienentynyt riski saada luunmurtuma seuranta-aikana.

Lancet 2000, June 24, ss. 2185-8, ja ss. 2118-9