Kaatumistapaturmien ehkäisy

Kaatumisten ehkäisystä on saatavissa tietoa Terveyden edistämisen keskuksen TEK:n verkkosivulta www.health.fi/kampanjat

Tähän liittyvä kotitapaturmien tarkastuslista on vanhastaan löytynyt myös Gernetin tutkimus-ja hoito-ohjeista.

Ilona Nurmi väitteli vastikään aiheesta Helsingin yliopistossa (7.6.2000). Kirja on myös verkossa: ethesis.helsinki.fi

http://www.health.fi/kampanjat