Vanhusväestön terveys kohentumassa

Viimeisimmässä Suomen Lääkärilehdessä oli myös helsinkiläisten 75-85-vuotiaiden vertailu vuonna 1989 ja 1999. Molemmat perustuvat Hyksin geriatrian yksikössä kerättyjen väestökohorttien tietoihin. Tulokset ovat valoisia: vanhusten toimintakyky näyttäisi olevan paranemassa ja avuntarve vähentymässä. Myös elämänasenteet ovat optimistisempia.

Vuonna 1999 kerätystä yli 3000 vanhuksen tutkimusaineistosta tehdään paraikaa runsaasti lisäanalyysejä, mm. iäkkäiden lääkityksiä koskevia.

Suomen Lääkärilehti 27-29/2000, ss. 2753-7