Jääkaapin sisältö ja tuleva sairaalahoito

Antiikin Roomassa kalojen sisälmyksistä ennustettiin tulevia tapahtumia. Jääkaapin sisältö näyttää myös ennustavan - ainakin iäkkään ihmisen sairaalaan joutumista. Sveitsissä tutkittiin 132 yli 65 vuotiaan äskettäin sairaalassa olleen henkilön jääkaappi kahden lääkärin toimesta. Sisältö luokiteltiin asianmukaiseksi, syötäväksi kelpaamattomaksi tai tyhjäksi. Potilaita seurattiin ainakin kolme kuukautta sen jälkeen.

10 % jääkaapeista oli tyhjiä. Niiden haltijat eivät pääpiirteissään eronneet muista, mutta heillä oli silti yli kolminkertainen riski joutua uudelleen sairaalaan seuranta-aikana täyden jääkaapin omistajiin verrattuna.

Tyhjä jääkaappi voi heijastaa tietysti useita asioita, heikkoutta, huonoa toimintakykyä, masennusta jne. Mutta se voi toimia yksinkertaisena merkkinä omaisille ja hoitajille siitä, etteivät asiat kohdallaan

Lancet 2000, August 12, s. 563 http://www.thelancet.com