Aivotoiminnan vilkkaus ja Alzheimerin tauti

Apolipoproteiini E- valkuaisaineen 4-tyyppi (ApoE4)on keskeinen, tunnettu Alzheimerin taudin perinnöllinen riskitekijä. Syy tähän on vielä epäselvä, mutta on mahdollista, että ApoE kuuluu aivosolujen korjausmekanismeihin ja 4-tyyppi toimittaa tätä tehtävää huonommin.

Tehokkaampi Alzheimerin hoito saattaa edellyttää hoitojen varhaisempaa aloitusta. Tämä taas vaatii niiden henkilöiden tunnistusta, jotka voisivat hyötyä tällaisesta hoidosta. Kaikki ApoE4-tyyppiset eivät saa Alzheimerin tautia.

Uusimmassa tutkimuksessa vertailtiin normaalimuistisia henkilöitä, joilla joko oli tai ei ollut ApoE4:ää, toiminnallisella aivojen magneettikuvauksella, joka antaa tietoa aivojen toiminnasta. ApoE4-ryhmällä aivot toimivat aktiivisemmin muistitehtävän aikana kuin niillä henkilöillä, joilla ei ollut ApoE4:ää. Tämä aktiivisuus puolestaan paradoksaalisesti ennusti muistitoiminnan heikkenemistä kahden seurantavuoden aikana. Aktiivisuus saattaakin heijastaa hermosolujen ja niiden yhteyksien vauriota, jota aivot joutuvat kompensoimaan vilkkaammalla toiminnalla. Tulokset saattavat auttaa paremmin testaamaan Alzheimer-lääkkeiden tehoa.

N Engl J Med 2000 August 17, ss 450-6 http://www.nejm.org