Uudesta sydämen vajaatoimintalääkkeestä hyötyä

Sydämen vajaatoiminta on tavallinen iäkkäiden sairaus, jonka ennuste on huimasti parantunut ACE-estäjien ja beetasalpaajien käytön myötä, mutta yhä kaivataan uusia hoitoja. Vasopeptidaasin estäjät ovat uusi lääkeryhmä, joka korjaa verisuonten supistumisen ja laajentumisen epätasapainoa sydämen vajaatoiminnassa.

Satunnaistetussa tutkimuksessa vertailtiin yhtä vasopeptidaasiestäjää, omapatrilaattia, ACE-estäjään 24 viikon ajan vajaatoimintapotilailla. Suorituskyky koheni yhtä paljon molemmilla hoidoilla, mutta kliinisiä päätetapahtumia oli viitteellisesti vähemmän omapatrilaattiryhmässä.

Lancet 2000, August 19, ss. 615-20 http://www.thelancet.com