Unen laatu ja hormonit ikääntyessä

Unen laadun parantamisella saattaa olla edullisia hormonivaiktuksia. Tutkimuksissa vertailtiin 16-83 vuotiaita miehiä; selvitettiin unen laatu sekä kasvuhormoni- ja kortisoliaineenvaiduntaa. Hidasaaltouni väheni keski-ikäisillä ja samalla väheni myös kasvuhormonieritys. Vm väheni edelleen iäkkäillä kun taas illan kortisolitaso lisääntyi, samalla uni muttui katkonaisemmaksi ja REM-vaiheet vähenivät.

Kasvuhormonihoidolla on aiemmin saatu joitakin vaikutuksia miesten vanhenemisilmiöihin. Kaunistaisiko siis hyvä uni, ja miten se saavutetaan?

JAMA 2000;August 16, ss. 861-8 http://www.jama.com