Euroopan kardiologikongressi Amsterdamissa

Valtaisan tarjonnan joukossa oli myös useita geriatria kiinnostavia aiheita. Sydämen vajaatoiminta on ikääntymisen myötä lisääntyvä ongelma, mutta sen hoidossa on viime vuosina paljon edistytty. ACE-estäjähoidon lisäksi myös beetasalpaajahoito näyttää yhä paremmalta. Kongressissa julkaistiin ns. Copernicus-tutkimuksen tulokset, jossa vertailtiin lumehoitoa ja beetasalpaaja karvedilolia. Tutkimus keskeytettiin ennenaikaisesti, koska beetasalpaajan hyödyt olivat selvät. Kuolemanvaara väheni 35 %, vaikeassa vajaatoiminnassa (ejektiofraktio alle 0,15, useita sairaalahoitoja)jopa 50 %.

Brittiläinen geriatri Michael Lye käsitteli esityksessään ikääntyvien sairauksien ehkäisyä ja hoitoa ja niiden kustannuksia. Esimerkkinä hänellä oli sydämen vajaatoiminta, jossa valtaosa kuluista syntyy sairaalahoidoista ja erilaisista tukimuodoista, lääkekustannusten osuus on pieni. Kuitenkin niillä voidaan merkittävästi parantaa sydänpotilaiden ennustetta ja elämänlaatua.

Kongressissa tuli myös huomattava kunnianosoitus suomalaiselle: emeritusprofofessori Kalevi Pyörälä Kuopiosta sai yhdistyksen kultamitalin kansainvälisesti merkittävästä panoksestaan sydän- ja verisuonitautien ehkäisytyössä.

XXII Congress of the European Society of Cardiology, Amsterdam, 26.8.-30.8.2000