FinRAI-projekti

Anja Noro, Unto Häkkinen, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Pia Vähäkangas, , Raisa Storbacka (FinRAI-ryhmä)

Projekti käynnistettiin vuoden 2000 alussa yhteistyöhankkeena Stakesin ja Chydenius-Instituutin sekä Helsingin, Kokkolan, Porvoon kanssa ja Oulunkylän kuntoutussairaalan kanssa. Projektiin osallistuvat myös Vanhustyön keskusliitto, Folkhälsan, Kuntokallio ja Helsingin Diakonissalaitos. Yhteistyökumppanit osallistuvat projektin rahoitukseen.

Päämääränä on kohentaa pitkäaikaisasukkaiden hoitoa parantamalla ongelmien tunnistamista ja kohdentamalla hoito avainongelmiin. Benchmarking-toiminnalla ymmärretään yleisesti hoitotoiminnan vertailua yksiköiden välillä ja parhaimmista käytännöistä oppimista.

Vuoden 2000 aikana arvioidaan kahdesti 70 osastolla kaikkiaan noin 2000. Tulokset analysoidaan osastotasolla ja niistä keskustellaan yhteisissä työkokouksissa. Tietoa saadaan mm. hoidon laadusta (30 indikaattoria, joille on kansainväliset raja-arvot), hoitoisuuden asteesta, kustannuksista, erityisosaamista indikoivista potilasrakennetekijöistä kuten käytösoire, aggressiivisuus, kipu, masennus, harhaisuus, dementian aste, ravitsemustila jne. Lisäksi arvioidaan elämän laadun tekijöitä kuten hoitotahtoa ja aktiiviseen elämään osallistumista.

Vuonna 2001 pitkäaikaishoidon projekti ottaa rajoitetusti lisää osallistujia, kuntia tai laitoksia. Pitkäaikaishoidon RAI-hankkeeseen osallistuvilla on lisäksi mahdollisuus osallistua tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään koettua hoidon laatua, henkilöstön jaksamista ja hoidon kustannuksia. Mukaan tulee myös kotihoidon RAI (RAI-HC) ja akuuttihoidon RAI (RAI-AC).

Projektin arviointipäivä järjestetään 11.9.2000.

Lisätietoa projektista saa soittamalla projektipäällikkö Anja Norolle Stakesiin, (09) 3967 2253, 040 545 2276

P Ù Ú J

http://www.stakes.fi/finrai