Hajutesti ennustaa Alzheimerin tautia

Lievästä muistihäiriöstä kärsiville ja normaaliverrokeille tehty koe osoitti, että huono hajujen erottelukyky - ja erityisesti se ettei tätä itse tiedostanut - ennusti kahden vuoden seurannan aikana kehittyvää Alzheimerin tautia. Kellekään niistä, joilla hajuaisti oli normaali, ei tautia kehittynyt. Hajurata näyttää siis vaurioituvan varhain Alzheimerin taudissa. Olisiko tästä diagnostiseksi testiksi?

Devanand ym. Amer J Psychiatr 2000, September 1, ss. 1399-1405