Vapinan syyt ja hoito

Vapinan syistä ja nykyisistä hoitomahdollisuuksista on julkaistu katsaus, joka painottaa diagnoosin teon tärkeyttä oikean hoidon määrittelyssä. Beetasalpaajista on apua monenlaisessa vapinassa. Parkinsonin tautiin liittyvän vapinan hoito voi olla ongelmallista, mutta beetasalpaaja voi olla hyödyllinen siinäkin. Atyyppisestä neuroleptistä klotsapiinista on myös ollut apua Parkinsonin taudin vapinassa.

Arch Intern Med 2000 September 11, ss. 2438-44 www.archinternmed.com