Letkuruokinnasta vielä

Yksi letkuruokinnan muoto on tähystyksen avulla mahalaukkuun asennettava ruokintaletku, joka USA:ssa on pitkälle korvannut nenä-mahaletkun. Iäkkäille potilaille näitä asennetaan USA:ssa vuosittain kymmeniä tuhansia ilman näyttöä toimenpiteen lopullisesta hyödystä. 150 iäkkään potilaan kohtaloa selvitettiin letkun asentamisen jälkeen. 22 % kuoli kuukauden kuluessa letkun asennuksesta ja puolet vuoden kuluessa. Niiden keskuudessa, jotka elivät vähintään 2 kuukautta ei ainakaan 70 %:lla voitu osoittaa hoidosta olleen erityistä hyötyä. Lehden pääkirjoittajat ottavat hoitomuotoon selvän kielteisen kannan toivottomasti sairaiden vanhusten hoidossa: ei ole mitään näyttöä siitä, että läheisemme eläisi pitempään tai paremmin tämän hoidon ansiosta.

Finucane ym. Callahan ym. J Amer Geriatr Soc 2000 September, ss. 1048-54 jhttp://www. amgeriatrics.com