Masennuksen hoito iäkkäillä avohoitopotilailla

Tutkimuksessa vertailtiin masennuslääkettä, lumetta ja psykoterapiaa iäkkäillä (keskimääräinen ikä 71 v.) lievästä masennuksesta kärsivillä avohoidon potilailla. Masennuslääkettä saaneilla oireet vähenivät enemmän ja nopeammin kuin lumetta saaneilla. Psykoterapian hyödyt olivat vähäisemmät ja riippuivat hoitopaikasta. Lääkkeen ja psykoterapian yhdistelmää ei tutkittu.

Masennus on iäkkäillä tavallinen ja usein krooninen sairaus, joka huonontaa elämänlaatua. Hoito ei Suomessakaan toteudu optimaalisesti. Tässä hoitomuotojen vertailussa lääkehoidolla saatiin paras tulos.

Williams ym. JAMA 2000, Sepetember 27, ss. 1519-26 jhttp://jama.ama-assn.org