Alzheimerin taudin lääkehoito

Kanadan OHTA eli Office for Health technology Assessment on julkaissut katsauksen Alzheimerin taudin läkehoidon vaikuttavuudesta. Raportti on luettavisshttp://www.ccohta.ca

KELAn, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Geriatrien ja Suomen Alzheimer tutkimusseuran järjestämässä asiantuntijaseminaarissa käytiin läpi Alzheimerin taudin nykyistä lääkehoitoa, lähinnä kolinesteraasiestäjiä, joita tällä hetkellä on käytössä donepetsiili ja rivastigmiini, myöhemmin on tulossa galantamiini. Näillä lääkkeillä tehtyjen tutkimusten mukaan voidaan saada lievitystä potilaiden oireisiin, erityisesti apatiaan ja käytösoireisin. Hoidon myötä aktiivisuus ja vireys kohenee ja omaisten elämänlaatu paranee. Lääkkeet eivät kuitenkaan tehoa kaikilla potilailla ja parhaimmillaankin teho on tilapäinen. On mahdollista, että hoitoon vastaavilla potilailla voidaan taudin etenemistä hidastaa ja näin lykätä laitoshoidon tarvetta jopa vuodella. Paitsi Alzheimerin taudissa, hyötyä on saatu myös Lewyn kappale-taudissa.

Kolinesteraasi estäjistä voi olla apua potilaiden kolinergisesta puutoksesta johtuviin käytösoireisiin, ja ne tehostavat varsinaisten psyykenlääkkeiden vaikutusta, jolloin niitä tarvitaan pienempinä annoksina.