Melatoniini korjaa vuorokausirytmiä

Uusi tutkimus antaa tietoa melatoniinin merkityksestä uni-valverytmin säätelyssä. Vuorokausirytmin häiriöt voivat olla unettomuuden syynä. Rytmiä säätää normaalisti hypothalamus keskushermostossa, tämän 'kellokoneiston' viisarina toimii melatoniini. Rytmin säätelyssä tärkeitä ovat valoärsykkeet, mutta ne usein sekaantuvat modernissa yhteiskunnassa, jossa ei eletä luonnonvalon mukaan.

Täysin sokeilta puuttuvat valoärsykkeet ja niinpä sisäinen kello ei säädy 24 tunnin rytmiin. Sokeilla tehdyssä tutkimuksessa normaali vuorokausirytmi saatiin aikaan melatoniinilla. Mielenkiintoista oli, että kun rytmi oli saavutettu, varsin pieni melatoniiniannos riitti pitämään sen yllä.

Sack ym. N Engl J Med 2000, Oct 12, ss. 1070-7 http://www.nejm.org