Tiatsidihoito lisää luuntiheyttä

Verenpainelääkkeinä käytettyjen tiatsididiureettien vaikutukseen liittyy kalsiumin erityksen vähentyminen munuaisissa. Teoriassa niillä pitäisi sis olla edullinen vaikutus luuntiheyteen. Asiaa tutkittiin satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa iäkkäillä miehillä ja naisilla.

Kolmen vuoden hoitoaikana luuntiheys lonkkaluussa ja selkärangassa säilyi tiatsidia saaneilla paremmin, ja 25 mg/pv lääkettä saaneilla paremmin kuin 12,5 mg/pv saaneilla. Vaikutus oli selvempi naisilla kuin miehillä. Ja iäkkäille naisille tiatsidi yleensä sopiikin parhaiten verenpainelääkkeeksi.

Ann Intern Med 2000; October 3, ss. 516-26 http://www.acponline.org