Testosteronilaastarista apua angina pectorispotilailla

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa testosteronilaastarihoito lisäsi androgeenipitoisuutta veressä ja vähensi sydänlihaksen hapenpuutteen merkkejä EKG:ssa angina pectorista potevilla miehillä. Elämänlaatu koheni ja PSA ei muuttunut 12 hoitoviikon aikana. Vaikutus oli suurempi niillä, joilla testosteronipitoisuudet olivat lähtövaiheessa matalammat.

Tulokset voivat liittyä androgeenien valtimoita laajentavaan vaikutukseen.

English ym, Circulation 2000; 102:1906-11 http://www.circulationaha.org