Elinikä pitenee oikeasti?

Satavuotiaitten määrä mm. Suomessa on lisääntynyt jyrkästi, mutta johtuuko se vain siitä, että entistä suurempi osa ihmisistä selviää keski-iästä hengissä ja saa mahdollisuuden hyödyntää ihmislajin elinkaarta. Vai piteneekö myös maksimaalinen elinikä? Ruotsalaisessa väestötutkimuksessa vertailtiin elinikää vuosina 1861-1999. Maksimielinikä näytti nousevan vuoden 1860 101 vuodesta 108 vuoteen vuonna 1999. Pidentyminen näyttää kiihtyneen vuoden 1969 jälkeen, jolloin se on ollut 1,11 vuotta vuosikymmentä kohden. Tällä vauhdilla 200 vuotiaita ihmisiä olisi siis viimeistään vuoden 2830 paikkeilla. Saapa nähdä.

Wilmoth JR. ym. Science 2000;September 29, ss. 2366-8 http://www.sciencemag.org