Sairaalahoidon riskit

Sairaalahoitoon liittyy enemmän riskejä vanhoilla kuin nuoremmilla potilailla. Riskit liittyvät hoitotoimenpiteisiin, kaatumisiin, makuuhaavoihin, sairaalainfektioihin. Sairaalassa voi puhjeta sekavuustila ja pitkittynyt vuodelepo voi olla vaarallista. Diagnoosit saattavat olla vääriä tai jäädä kokonaan tekemättä.

Monet riskeistä liittyvät vanhuksen elimistön vähentyneisiin reserveihin, ikä sellaisenaan on kuitenkin vähemmän tärkeä kuin sairaudet ja toimintakyvyn tila.

Onneksi monet sairaalahoitoon liittyvistä riskeistä ovat ehkäistävissä, tosin vaihdellen eri komplikaatioissa. Tässä katsauksessa käydään läpi riskien ehkäisystrategioita.

Rotschild ym. Arch Intern Med 2000;160, ss. 2717-28 http://www.archinternmed.org