Eikä riskitöntä ole sairaalahoidon jälkeenkään

Tutkimuksessa seurattiin yli 300 >65 vuotiasta potilasta akuutin sairaalahoidon jälkeen 3 kuukauden ajan. Kahden viikon kuluessa sairaalasta pääsystä kaatumisriski oli n. 4 kertaa suurempi kuin 3 kuukauden kohdalla. Kaatumisriskiä lisäsi trisyklisten antidepressiivien käyttö, mahdollinen sekavuus ja huono tasapaino; riskiä vähensi kepin käyttö.

Tulokset ovat hyvinkin odotettuja, syyt mahdollisesti ehkäistävissä.

Mahoney ym. Arch Intern Med 2000; October 9, ss. 2788-95