Geriatrian oppimateriaalia - Cursus Nocturnus

Pakattuja tiedostoja, joissa koottuna Reijo Tilviksen opetusmateriaalia geriatrian kurssille. Sis. otsikot

kurssi2006B.zip (lisätty 15.10.06)

 • Hoitoon sitoutuminen
 • Hoitotestamentti
 • Vanhusten virtsainkontinenssi - Tutkimus ja hoito
 • Geriatrisesta kuntoutuksesta
 • Milloin ja mitä lääkkeitä osteoporoosiin?
 • Vanhusten polyfarmasia ja lääkkeiden yhteisvaikutukset
 • Potilaan oikeudet
 • Psyykelääkkeet ja vanhuus
 • Elämän loppuvaiheen hoidon suunnittelu iäkkäillä
 • Turhat ja sopimattomat lääkkeet vanhuksilla

kurssi2006A.zip (lisätty 21.9.06)

 • Dementian käypä hoito
 • Dementian lääkehoito
 • Laitoshoidon ikääntyneet asukkaat
 • Vanhuksen huimaus ja kaatuilu
 • Vanhusten virtsainkontinenssi Tutkimus ja hoito
 • Vanhuksen delirium
 • Vanhustyön monet eri muodot
 • Vanheneva ihminen
 • Vanhus potilaana

kurssi2005A.zip (lisätty 20.9.05)

 • Dementia (Alzheimerista)
 • Miten hoidan dementiaa?
 • Biogerontologin tutkimussuunnat
 • Hoitotestamentti
 • Vanhuksen huimaus ja kaatuilu
 • Vanhuksen delirium (J Laurila)
 • Liioitellaanko vanhenemisen vaikutuksia?
 • Laitosvanhuksen ravitsemuksen erityispiirteitä
 • Vanhustyön monet eri muodot
 • Vanhuspalvelujen tarpeen arviointi - Faktoja ja fiktioita
 • Saattohoiton periaatteita ja ongelmatilanteita
 • Vanhusten turhat ja sopimattomat lääkkeet
 • Vanhuksen kivut
 • Vanhukset-farmakokinetikka ja -dynamiikka
 • Vanhusten virtsainkontinenssi - Tutkimus ja hoito

kurssi2005B.zip (lisätty 19.10.05)

 • Potilaan oikeudet
 • Taustaa hoidon suunnittelulle 23.9.2005
 • Vanhusten kuntoutus tietoisku 24.9.2005