Statiinien käyttäjillä vähemmän dementiaa

Englantilais-amerikkalaisen tapaus-verrokkitutkimuksen mukaan dementiariski olisi pienempi statiinilääkkeitä käyttävillä. Samantyyppinen tulos on julkaistu aiemminkin tänä vuonna. Alzheimerin tautia ja vaskulaarista dementiaa sairastavia ei tutkimuksessa eroteltu.

Tämä tutkimus ei vastaa kontrolloituA hoitokoetta, mutta tulos sopii hyvin statiinien edullisiin vaikutuksiin valtimoiden toimintaan.

Jick ym. Lancet 2000, November 11, http://www.thelancet.com