Turvallisuutta varfariinihoitoon

Antikoagulaatiohoito varfariinilla on tärkeä hoito ehkäistäessä mm. eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksia. Hoito vaatii tarkkaa seurantaa toisaalta verenvuotojen välttämiseksi, toisaalta varmistamaan riittävä hyytymisen esto. Tässä satunnaistetussa tutkimuksessa selvitettiin tehostetun seurannan mahdollisuuksia ehkäistä vuotokomplikaatioita yli 65 vuotiailla potilailla.

Tehostettuun seurantaan sisältyi mm. potilaan opastusta ja omaseurantaa diabeteksen hoidon tavoin. 6 kuukauden seurannan aikana tehostetun hoidon ryhmässä vaikeat vuodot vähenivät 50 % ja varfariinihoito toteutui paremmin kontrolliryhmään verrattuna.

Beyth ym. Ann Intern Med 2000;133:687-95 http://www.annals.org