Geriatrinen kuntoutus kannattaa lonkkamurtuman jälkeen dementiapotilailla

Tärkeää suomalaista geriatrista tutkimusta on esitelty muussakin korkeatasoisessa kansainvälisessä lehdessä. Jyväskylässä tutkittiin geriatrisen kuntoutuksen vaikutuksia dementiapotilailla, jotka olivat saaneet lonkkamurtuman.

Potilaat olivat joko tavanomaisessa hoidossa tai aktiivisessa geriatrisessa kuntoutuksessa. Kolmen kuukauden kuluttua aktiivista hoitoa saaneista lähes kaikki (91 %) lievästä dementiasta ja 63 % kohtalaisesta dementiasta kärsivistä tulivat toimeen itsenäisesti. Tavanomaisessa hoidossa lonkkamurtuman jälkeen olleista vastaavat prosentit olivat 67 % ja 17 %.

Huusko T, ym. Br Med Journal 2000, Nov 4, ss. 1107-1111 http://www.bmj.com