Positiivisuus pidentää elämää (tai ainakin keventää sitä)

Negatiivisten tunnetekijöiden (masennus, ahdistuneisuus) vaikutuksia on tutkittu paljon, positiivisia tekijöitä, kuten iloa ja onnellisuutta, paljon vähemmän. Tunannesta iäkkäästä naisesta, joiden toimintakyky oli alentunut, tunne-elämä oli kunnossa n. 35 %:lla. Seuranta-aikana heidän toimintakykynsä säilyi paremmin ja kuolemanvaaransa oli pienempi kuin vähemmän onnellisilla kanssasisarillaan. Tulos ei näyttänyt johtuvan esim. masennuksen puuttumisesta.

Ovatko optimistiset ihmiset onnellisia koska ovat optimistisia, vai optimistisia koska ovat onnellisia on hyvä kysymys. Ehkäpä positiivinen ajattelu voi todella lisätä onnellisuutta, samoin hyvät sosiaaliset suhteet, joiden käyttöä voi myös opetella. Fyysiset sairaudet voivat olla onnellisuuden este, mutta sairaalla ja onnettomalla menee varmasti vielä huonommin kuin sairaalla ja onnellisella. Ollakseen terve ei tarvitse olla terve kuten Suomen Potilasliitossa sanotaan.

Penninx ym. J Amer Geriatr Soc 2000, November, ss 1359-66 jhttp://www.amgeriatrics.com