Näkö ja kaatuilu

Näköongelmat lisääntyvät ikääntyessä ja altistavat kaatumiselle. Tavallisimpia häiriöitä iäkkäillä ovat silmänpohjan rappeuma (makuladegeneraatio), glaukooma, harmaakaihi ja diabetekseen liittyvä retinopatia. Jotain näistä on raportoitu esiintyvän jopa puolella yli 75-vuotiaista. Päälle tulevat vielä tavalliset taittoviat.

Tutkimuksessa selvitettiin muutakin kuin näöntarkkuutta mittaavan ADVS (activities of daily vision scale)-näkötestin hyödyllisyyttä kaatumisriskin arvioinnissa yli 65-vuotiailla, joista suurimmalla osalla oli taittovika tai harmaakaihi. Näkötestistä oli hyötyä erityisesti arvioitaessa harmaakaihi-, glaukooma ja diabetespotilaiden kaatumisriskiä.

Kamel ym. J Amer Geriatr Soc 2000, November, ss. 1474-7 http://www.amgeriatrics.com