Liikunta elämänlaadun parantajana

Vuoden kestäneessä satunnaistetussa kokeessa 174 (keskikä 66 v) jaettiin voimisteluryhmään ja kontrolleihin. Aktiivinen harjoittely näytti parantavan annosriippuvaisesti ikäihmisten tyytyväisyyttä elämään ja lukuia psyykisen hyvinvoinnin mittareita. Harjpoittelun vaikutus meni ohi se loputtua. Tutkijat korostavat, että tyytyväisyyttä voi näinkin lisätä.

McAuley ym. Preventive Medicine 31:608-17,2000