Hoitoa Lewy-kappale dementiaan

Lewy-kappale dementiaan (LKD) liittyy sekä Alzheimerin taudin ja Parkisonin taudin piirteitä. Hoito on ollut usein vaikeaa, koska potilaat ovat herkkiä mm. neuroleptien sivuvaikutuksille.

Jo aiemmin on saatu viitteitä että kolinesteraasi-inhibiittoreista voisi olla hyötyä näiden potilaiden hoidossa. Satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin kolinesteraasi-inhibiittori rivastigmiinin vaikutuksia LKD potilailla, joita tutkittiin monipuolisesti kognitiivisen ja neuropsykologisen toiminnan kannalta.

Rivastigmiinihoito vähensi mm. potilaiden apatiaa ja ahdistuneisuutta ja harha-aistimukset vähenivät. Vähintään 30 % korjaantumista todettiin lähes kaksi kertaa useammin rivastigmiinia saaneilla.

McKeith ym. Lancet 2000, December 16 http://www.thelancet.com