Vähentääkö influenssarokotus sydäninfarktiriskiä?

Tapaus-verrokkitutkimuksessa vertailtiin sydäninfarktin saaneita ja kontrollihenkilöitä ilman infarktia. Infarktipotilaiden joukossa oli merkitsevästi enemmän niitä, jotka eivät olleet saaneet influenssarokotusta kauden aikana. Rokotuksen tätäkin mahdollista hyötyä kannattanee tutkia tarkemmin. Iäkkäillä myös pneumokokkirokotuksen merkitys tältä kannalta olisi mielenkiintoista selvittää.

Naghavi ym. Circulation 2000, December 19/26 ss. 3039-45. http://www.circulationaha.org